ผลิตภัณฑ์   ดาวน์โหลด   บริการ   ขายส่ง   สมาชิก   ติดต่อเรา 

 ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

แผนกลูกค้าสัมพันธ์และส่วนงานบริการรับ-ส่งสินค้าซ่อม

3388/25-37,51-53 และ 82-85 อาคารสิรินรัตน์

ชั้น 8-11,15 และ 23 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-229-7190 ถึง 5 โทรสาร 02-229-5422

Email: service@cmg.co.th

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 18.30 น.

หยุดทำการ: วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

                               

neocal casio nideka

 Copyright @ 2008-2015 cmgOA.com  All Rights Reserved.

 
  
view